Learn Faster

Leer sneller en verhoog de business agility

Snel inspelen op veranderingen in de markt en op de wensen van je klant geeft je organisatie een voorsprong. Hoe zorg je als grotere (of groeiende) organisatie dat je wendbaar blijft? En op welke manier kun je deze business agility als agile leader faciliteren? Lees meer over strategische wendbaarheid, hoe je die kunt meten en hoe je als agile leader bijdraagt aan het vergroten van de wendbaarheid. Business agility gaat over de snelheid waarmee je organisatie kan inspelen op nieuwe technologieën, wetgeving en regelgeving. En over hoe snel je reageert op concurrentie en kansen in de markt. Lees hoe je aan de slag gaat met de wendbaarheid van jouw team en hoe je voortgang daarin meet met de Time-2-Learn-metric.

De T2L Metric

Wat wil je optimaliseren?

 • Traditionele organisaties: optimiliseren de efficiency: produceer zo goedkoop mogelijk.
 • Gemiddelde organisaties: optimialiseren de time-to-market: produceer zo snel mogelijk.
 • Agile organisaties: optimaliseren de time-to-learn: leer zo snel mogelijk.

T2L header

Praktijkvoorbeeld: business agility na opschaling

Door snelle groei in klanten en medewerkers kan de business agility in het gedrang komen. Dit was het geval bij een internationale financiële dienstverlener. De grootaandeelhouder vroeg Re-lead hen te helpen bij een extreme vergroting van de wendbaarheid. 

We gingen aan de slag met het ontwerp en implementatieplan van een nieuwe, meer wendbare organisatievorm en deden verschillende workshops. Met als resultaat:

 • hogere medewerkersbetrokkenheid
 • succesvolle internationale productlaunches en snellere toetsing daarvan bij eindgebruikers
Coaching van de grootaandeelhouder leverde hem en de organisatie op:
 • meer inzicht in zijn talent
 • oog voor de juiste balans tussen micromanagen en anarchie
 • belangrijke besluitvorming gaat sneller en zorgvuldiger

Business agility meten: Time-2-Learn-metric

Wil je weten hoe snel die doorlooptijd van feedback in jouw organisatie is? Gebruik dan de Time-2-Learn-metric. Hiermee meet je de dagen, weken of maanden tussen het maken van een aangepast of nieuw product en het moment dat teams kunnen leren van de échte gebruikers ervan. Hoe korter, hoe hoger de leersnelheid.

Agile leader als mentor

Dit voorbeeld toont aan dat meer business agility te maken heeft met de organisatiestructuur en -cultuur én de manier van leidinggeven. Want als agile leader is het jouw taak om deze wendbaarheid te stimuleren en te ondersteunen. Zodat teams snel feedback durven vragen van klanten, ook over ideeën die nog niet af zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat teams de tijd krijgen om te investeren in goede omgang met feedback. Dat betekent: investeren in tools en methodes om feedback te verzamelen én in de verwerken daarvan in de planningen en doelstellingen. Vervolgens moeten jouw mensen de vrijheid hebben om daadwerkelijk zelf beslissingen te maken.

Samenvattend is het de taak van de agile leader om richting te geven aan de doelstellingen van de teams en weg te blijven van micromanagement, om zo meer business agility mogelijk te maken.

Hoe verhoog ik de leersnelheid?

Voor iedere organisatie zijn er andere manieren om de leersnelheid te verhogen en daarmee de business agility te vergroten. Toch zijn er 3 tips die altijd gelden:

 1. Bespreek in de sprint review ook de feedback en cijfers van producten of diensten die een paar sprints eerder zijn opgeleverd. Dit helpt de stakeholders focussen op de gebruikersfeiten.
 2. Geef elke week (of sprint) aan één of meer items ook een succes criterium. Bijvoorbeeld: binnen 1 maand gebruikt 20 procent van de klanten deze functionaliteit. Of: binnen 2 weken is de marketingconversie gestegen van X naar Y.
 3. Benoem (strategische) thema’s in wat je wilt bereiken. Dus in plaats van  ‘lanceren marketingcampagne A’ formuleer je dit als volgt: ‘In de week na de lancering van marketingcampagne X hebben we Y extra bezoekers per dag op onze website’.
QuestSquare

Doe de (gratis) online quick scan

Als agile leader heb je wellicht al zicht op kansen om de business agility te vergroten. Is er veel laaghangend fruit? Vul dan eens onze online quickscan in. En krijg direct eenvoudig toepasbare tips voor jouw organisatie.

Re:lead