Agile werken kan alleen in een organisatie met een cultuur waarin vrijheid, eigenaarschap, samenwerking en klantfocus centraal staan. Aan jou als agile leader de taak om die optimale, wendbare cultuur voor je te zien, vorm te geven en te blijven verbeteren. Lees meer over een ‘agile cultuur’ en ontdek hoe je jouw mensen meekrijgt in deze ambitieuze cultuurverandering.

De cultuur in jouw organisatie en op afdelingen gaat niet over tastbare zaken als meetings, cijfers en doelstellingen. Maar om ongeschreven regels, waarden en gewoonten.

Wil je dit fundamenteel veranderen, zodat de cultuur past bij de strategie van jouw organisatie én de wensen van de klant? Dan is meer nodig dan ambitieuze doelen stellen en teams meer vrijheid geven. Ontdek hoe je als agile leader de omschakeling naar een nieuwe cultuur concreet maakt.

Wendbaarheid faciliteren

Een agile cultuur is onmisbaar voor een wendbare organisatie. Die snel kan inspelen op nieuwe technologieën, wetgeving en regelgeving. En snel reageert op concurrentie en kansen in de markt. Die wendbaarheid heeft te maken met de manier van leidinggeven en de organisatiestructuur. En de basis daarvoor wordt gelegd in de cultuur van de organisatie.

Traditioneel vs. agile

Deze wendbaarheid is onmisbaar geworden. Want het product of de dienst van vandaag past niet bij de uitdaging van morgen. En daarom moeten de oplossingen die jouw organisatie biedt flexibel of wendbaar zijn. Het traditionele motto ‘een goed doordacht plan staat als een huis’ gaat niet meer op. En is een nieuwe cultuur nodig, met een andere instelling: ‘het is goed als een plan tijdens de uitvoering wordt aangepast aan de nieuwste inzichten’.

Werken aan de cultuur in jouw organisatie

De cultuur in jouw organisatie verandert niet van de ene op de andere dag. Die bouw je op met een concrete cultuurvisie, door bewuste keuzes te maken en door jouw mensen mee te krijgen in deze nieuwe cultuur van jouw organisatie. Het gaat niet om losse aspecten als post-its, happiness metrics of de mate van autonomie. Maar om een echte verandering. Zodat de cultuur aansluit bij je strategie en de wensen van de klant.

Hoe doe je dat, de cultuur van jouw organisatie concreet vormgeven? Een gewoontematrix kan je daarbij helpen.

Gewoontematrix

Gewoonten zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur van jouw organisatie. Maar: welke gewoonten zijn dit precies? Het is lastig er de vinger op te leggen. Het is daarom beter te starten bij de langetermijneffecten van ongezonde gewoonten. En daarna te onderzoeken welke ongezonde gewoonten er precies zijn in jouw organisatie. Dit kun je doen met een habit matrix, of gewoontematrix. Deze matrix helpt je bij het brainstormen hierover en bij het ontwerpen van nieuwe, gezonde gewoonten.

HabitMatrix

Samen met je team

Zie je als agile leader dat de cultuur van jouw organisatie nog niet aansluit bij de agile werkwijze en de strategische pijlers? Dan is het zaak om hiermee samen met je team aan de slag te gaan. Re-lead helpt je daarbij. Neem contact op voor meer informatie.

Re:lead